عادت ,باید مراقب

عادت رنج میزاید، عادت لعنتی...اگر حواست نباشد، اگر برنامه ای نداشته باشی، اگر چند سال آینده زندگیت را پیش بینی نکنی، حتی روزهایت را بی هدف سپری کنی به عادت کردن هم کم کم عادت میکنی...باید مراقب بود، باید حواست را جمع کنی که رنج عادت کردن به جانت نیوفتد، مثل بختک می ماند، روی زندگیت می افتد و نابودت میکند...باید مراقب بود فقط...

منبع اصلی مطلب : نوت نویس
برچسب ها : عادت ,باید مراقب
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : عادت